Ruonan maisemat

Ruonan kylämaisemaa
Ruonan maisemia , Kuva: Ilkka Lausas

Ruonan kylän maisemat Kuortaneella ovat säilyneet lähes muuttumattomina Suomen sodan ajoista tähän päivään. Ruonalla on yhä pystyssä ja jopa asuinkäytössä monia taloja, jotka ovat olleet todistamassa sodan tuhoja ja räiskettä 1808. Taisteluista kuuluisa Ruonan silta on yhä paikallaan ja osin entisöitynä, tosin Somen sodan aikoja myöhempään asuun. Nisosjärven ympäristön peltomaisemia katsellessan voi hyvin kuvitella sotajoukkojen liikkeet alueella. Nurminiemessä sijainneiden tykistöpattereiden paikalla puolestaan seisoo Suomen sodan muistomerkki. Nurminiemestä niin ikään on näköala Ruonan sillalle ja taistelutantereille.


Ruonan silta

Ruonan silta

Ruonan silta halkoo edelleen vanhalla paikallaan historiallisia taistelumaastoja. Alunpitäen silta on ollut noin 600 metriä pitkä puusilta, mutta rakennettiin uudelleen maa- ja kivisillaksi 1870-luvulla. Silta on suojelukohde ja sitä on osin kunnostettu kyläyhteisön talkoovoimin ja museoviraston avustuksella. Silta oli taisteluiden näyttämönä 31.8.1808, kun ruotsalaisjoukot perääntyivät taistellen sillalle eversti Kulnevin johtamien venäläisten etujoukkojen ajamana. Vetäytyvät joukot polttivat osan sillasta perässään.


Nurminiemi

Nurminiemi

Nurminiemeen oli sijoitettu Ruonan taisteluiden aikana ruotsalaisten raskas kuuden tykin patteri. Nurminiemen tykistöpatteri antoi viivytystaisteluissa tulitukea Ruonan sillalle vetäytyville ruotsalaisjoukoille. Seuraavana päivänä venäläiset onnistuivat sijoittamaan kaksi raskasta tykkiä Nurminiemen vastaiseen Hietaniemeen, mistä käsin saattoivat pitkän kantaman omaavilla tykeillään sivusta käsin murjoa Nurminiemeen sijoitettuja joukkoja ja tykistöä.

Nyt Nurminiemessä sijaitsee Suomen sodan muistomerkki. Aluetta ympäristöineen on raivattu, joten maisemat sotakentille ovat kävijöiden nähtävissä lähes samanlaisina, kuin ne olivat Suomen sodan aikoihin.


Patterinmäki

Takalan patterinmäki, Ruona

'Kuopion tien' varressa sijaitsee Patterinmäki, jonne oli Suomen sodan ja Ruonan taisteluiden aikana sijoitettuna Ruotsin armeijan 4. prikaati tykkipatterien tukemana. Patterien etumaastoon oli kaadettu puita vihollisen etenemisen hidastamiseksi.

Patterinmäellä sijaitsee Suomen sodan taistelukentän muistomerkki.


Neljä kilometriä asemalinjaa

Ruotsin armeijan puolustusasemien leveys oli neljä kilometriä Kuortanejärven rannalta Nurminiemestä Nisosjärven takaisiin maastoihin Takalan Patterinmälle. Asemiin oli sijoitettuna 13 pataljoonaa ja 22 tykkiä. Lisäksi Salmen kylälle oli sijoitettuna reserviksi ruotsalainen tuhannen sotilaan vahvuinen 6. prikaati.


Herojanpiha

Syyskuun 1. päivä venäläisten pääjoukot hyökkäsivät 1. ja 4. prikaatien asemia vastaan Herojanpihan pohjoispuolitse. Hyökkäys kuitenkin torjuttiin ja Adlercreuzin komennosta suoritettiin vastahyökkäys, joka ulottui aivan Herojan talojen alueelle asti. Useita tunteja kestänyt lähitaistelu toi raskaita tappioita molemmille osapuolille. Noiden taistelujen jäljiltä lienee nimetty taistelukenttien läheisyydessä sijaitseva Haisuoja, jonka kerrotaan toimineen kuolleiden 'joukkohautana'.


Sippola, Ruona
Näkymä Sippolan talon pihasta Nisosjärven
ja Ruonan kylän suuntaan

Sippolanpiha

Taistelupäivän pimetessä venäläiset keskeyttivät hyökkäyksensä ja asettuivat asemiin Sippolan talon maastoon Nisosjärven itärannalle. Sippolan talo seisoo edelleen samalla paikalla ja asuttuna. Talon ympäristö on rakentamatonta peltoaluetta sekä Nisosjärven rantaa ja paljolti maisemallisesti samankaltaisessa asussa kuin Suomen sodan aikaan.


Mustapää

Varsinaisena taistelupäivänä 1. syyskuuta venäläisten komentaja Kamenski piti komentopaikkaansa Mustapään talon luona.