Finska kriget 1808-1809

Kriget mellan Sverige och Ryssland som kallas Finska kriget ägde rum åren 1808-1809. Kriget hade sitt ursprung i den dårådande spänningen mellan stormakterna Frankrike och Storbritannien. Frankrike hade med Ryssland slutit ett avtal om att Ryssland skulle utöva påtryckningar på Sverige för att få landet gå med i en handelsblockad mot Storbritannien. På grund av konfrontationen mellan Sverige och Frankrike var Storbritannien Sveriges enda bundsförvant varför Sverige inte böjde sig för de ryska kraven. Detta ledde slutligen till krigstillstånd mellan Frankrike och Storbritannien. Det så kallade Finska kriget bröt ut, vilket ledde till att Sverige var tvunget att avstå från sina områden i Finland. Området anslöts till det ryska riket och blev det autonoma storfurstendömet Finland.


Suomen sota 1808 - 1809
Tykistöä Ruonalla, © Ilkka Lausas, 2009


Guidecentret

Finska krigets guidecentrum i byn Ruona berättar om krigets olika skeden och händelser samt människornas liv på den tiden. Byn Ruona har sin egen historiska betydelse i kriget för slagen vid Ruona och Salmi under de några dagarna i augusti – september var avgörande för krigets utgång. Efter slagen vid Ruona började Sverige retirera, vilket slutligen ledde till segern i kriget för Ryssland.

I guidecentret är det möjligt att bekanta sig med kriget och dess bakgrund med hjälp av utställningen, multimediaprogrammet och det historiska materialet. Särskilt slaget vid Ruona är åskådligt framställt genom en miniatyrmodell av krigsskådeplatsen. Också guidade visningar i guidecentret och vandringar på de historiska skådeplatserna arrangeras på beställning.

I anslutning till guidecentret finns också cafe Kamenski.