Infokeskuse teenused

Infokeskuses on võimalik tutvuda Soome sõja ja selle ajastu ajalooga erinevate näituste, multimeedia ja ajalooliste esemete abil. Vajadusel on võimalik teostada giidi juhtimisel ringkäik, mis võib ka sisaldada käike sõja lahingukohtadele.

Kultuurimaastik ja ehituskultuur

Keskusest saadavatele, giidi juhitud ringkäikudele on võimalik lisada teemasid ja sihtpunkte ka ehituskultuurist, mille aastasadade ajalugu ja muutused on igapäevaselt nähtavad Ruona maastikel. Küla vanimad endiselt elamutena kasutusel olevad majad on pärit 17. sajandilt.

Teemaõhtud

Ruonan rinki korraldab infokeskuses loengu- ja diskussiooniõhtuid.

Suvekohvik Kamenski

Suvel on avatud suvekohvik Kamenski. Tavaliste kohvikuteenuste kõrval on suvekohvikus võimalik korraldada toitlustamine turistirühmadele.

Kamenski ruume on võimalik kasutada ka väiksemate näituste korraldamiseks.

Saun

Infokeskuse rannas on saun, mida võib üürida eraldi või kasutada osana giidi juhitud ringkäigust või se võib sisalduda kongressipaketti.

Avatud

Infokeskus on avatud kohvik Kamenski lahtiolekuaegadel 18.6.-9.8.2009 kolmapäevast pühapäevani kl.12.00-16.00. Muudel aegadel kokkuleppel. Broneerimine ja giid tel: +358 40 525 1468

Aadress

Suomen sodan opastuskeskus, Niemiskyläntie 60, Ruona

Broneerimine ja info

Tel: +358 40 525 1468
e-mail: seppo.palomaki(a)fimnet.fi