Soome sõda 1808-1809

Soome sõjaks kutsutud sõda Rootsi ja Venemaa vahel leidis aset 1808-1809. Sõja algpõhjuste juured ulatuvad Prantsusmaa ja Britannia vahelistesse pingetesse. Prantsusmaa oli sõlminud Venemaaga kokkuleppe, mille alusel Venemaa pidi Rootsile survet avaldama Britannia vastasteks tegudeks kaubanduspoliitikas. Rootsi ja Prantsusmaa omavahelisest vastandamisest johtuvalt oli Britannia Rootsi ainus liitlane ja seetõttu Rootsi ei alistunud nõudmistele. Lõpuks see saigi sõja alustamise põhjuseks Venemaa ja Rootsi vahel. Sõditi Soome sõjaks kutsutud sõda, mille tagajärjel Rootsi pidi loobuma maa-aladest Soomes ja piirkond liideti Venemaa osaks autonoomse Soome suurvürstiriigina (suurvürstkonnana).

Suomen sota 1808 - 1809


Infokeskus

Kuortanel, Ruona külas olevas Soome sõja infokeskuses on võimalik tutvuda sõja kuluga ja sündmustega ja inimeste eluga tol ajal. Ruona külal oli tähtis ajalooline roll sõjas, kuna Ruona ja Salme lahinguid augustis-septembris peetakse otsustavateks. Pärast Ruona lahinguid algas Rootsi taganemine, mis lõpuks viis Venemaa sõja võiduni.

Infokeskuses on võimalik tutvuda sõja ajalooga ja selle taustadega erinevate näituste, multimeedia esituste ja ajaloolise materiali vahendusel. Eriliselt on toodud esile Ruona lahing esindusliku lahinguvälja kujutava maketti abil. Ka juhendatud ringkäik giidiga infokeskuses või ringkäigud ajaloolistel sündmuskohtadel korraldatakse tellimisel.

Infokeskuses on suviti Ruona külaühenduse Ruona ringi kohvik Kamenski.