Ruona 1808


Nikolai Kamenski

August-september 1808 Ruonan küla oli sõja keskpistes. Vene väed komandör Nikolai Kamenskin juhtimisel ründasid idast ja lõunast Carl Johan Adlercreuzin juhitud peamiselt soomlastest koosnevaid Rootsi vägesid. Tulised lahingud jäid ilma tegelikku lahendita ja kumbki osapool säilitas oma positsioonid. Ekslike hinnangute põhjal andis Adlercreuz siiski käsu taganeda ja see tõi kaasa Rootsi armee soome väeosade võitlustahte murdumise ja sõjaõnne pöördumise lõplikult Vene kasuks.

31.8.1808

Rootsi sõjajuhid olid andnud edukatest lahingutest(mm Alavuse lahing) hoolimata käsu taganeda Kuortane Ruona külasse kaitsepositsiooni. Alavuse suunast taganevad väed võitlesid kolonel Kulnevi juhitud venelaste vägede vastu, kuni ületasid silla Mustapääst Ruonamäki poolele ja põletasid silla taganedes.

1.9.1808

Septembri esimesel päeval 1808 oli Ruona maastikel äge suurtükilahing. Mõlema poole väed purustasid vastase positsioone. Venelased valmistasid ette rünnakut Nisosjärve põhjapoolt, aga said tulise vasturünnaku osaliseks ja pidid taganema tagasi järve idapoolele.

Taganemine Salmele

Öösel rootslaste komandör Adlercreuz andis vägedele käsu taganeda Salmen külasse positsioonidele. Venelased olid saanud Kamenskilt samal ajal samuti taganemiskäsu Alavuse suunda. Venelaste luurel õnnestus enne vägede taganemist märgata, et vastane on juba lahkunud positsioonidelt Ruona külast ja Kamenski tühistas taganemiskäsu. Venelased said niimoodi vabalt edeneda Ruona külasse, et kohata vastane uuesti järgmisel päeval Salmen lahingutes.